Tilrettelagte avhør av barn

Denne videreutdanningen skal bidra til å gi deg som særskilt kompetanse i å gjennomføre tilrettelagte avhør med høy kvalitet. Denne utdanningen vil omhandle avhør av barn mellom 6 og 16 år.

 

Om utdanningen