Mishandling i nære relasjoner

I denne videreutdanningen får du fenomenforståelse og ulike perspektiver når det gjelder kunnskap om og arbeid med personer som utsettes for eller utøver mishandling i nære relasjoner.

Om utdanningen