For arbeidsgiver: Innstilling og utlyste utdanninger

Her finner du som arbeidsgiver informasjon om innstillingsprosessen for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Vi har også laget en oversikt over alle utdanninger som er lyst ut våren 2021 med søknadsfrist 1. mars, og som har oppstart høsten 2021.

Du som arbeidsgiver må sende inn dine innstillinger til oss på Politihøgskolen senest 1. mars 2021. Dette er samme dato som siste frist for å levere søknad i Søknadsweb.

Totalt er det utlyst 52 forskjellige studietilbud våren 2021, med oppstart høsten 2021. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer eller avlysninger som følge av koronasituasjonen.

Det er utlyst både utdanninger med ordinær søknadsprosess som krever innstilling fra arbeidsgiver, utdanninger som ikke krever innstilling fra arbeidsgiver, og én utdanning som er unntatt offentlighet med særskilt søknadsprosess. Sistnevnte har søknadsfrist 1. februar 2021. 

Innstillingsprosess og informasjon

Utlyste utdanninger som krever innstilling

Andre utlyste utdanninger

Finner du ikke svar på det du lurer på?