For arbeidsgiver: Innstilling og utlyste utdanninger

Her finner du som arbeidsgiver informasjon om innstillingsprosessen for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Du finner også oversikt over utlyste utdanninger.

Veiledningspedagogikk - modul 1 er nå lyst ut med søknadsfrist 15. september. Studiestart senhøsten 2021.

 

Informasjon gjeldende våropptaket, studiestart høsten 2021:
Søknadsfristen utløp 1. mars, men noen utdanninger har blitt utlyst med utvidet søknadsfrist 1. april. Du som arbeidsgiver må sende inn dine innstillinger til oss på Politihøgskolen senest 9. april 2021 for utdanninger med utvidet søknadsfrist. 

Det er utlyst seks utdanninger med utvidet søknadsfrist og som krever innstilling fra arbeidsgiver, og disse finnes i oversikten "Etterforskning og kriminalteknikk". Det er i tillegg utlyst to utdanninger som ikke krever innstilling.

Totalt er det utlyst 52 forskjellige studietilbud våren 2021, med oppstart høsten 2021. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer eller avlysninger som følge av koronasituasjonen.

Det er utlyst både utdanninger med ordinær søknadsprosess som krever innstilling fra arbeidsgiver, utdanninger som ikke krever innstilling fra arbeidsgiver, og én utdanning som er unntatt offentlighet med særskilt søknadsprosess. Sistnevnte har søknadsfrist 1. februar 2021. 

Skarpskytterkurs for innsatspersonell i politiet ble utlyst 16. februar 2021 og har søknadsfrist 15. april 2021.

Alle søkere får svar på sin søknad pr. e-post og i Søknadsweb innen 1. mai 2021. Søkere som får tilbud om studieplass har en ukes svarfrist.

Innstillingsprosess og informasjon

Utlyste utdanninger som krever innstilling

Andre utlyste utdanninger

Finner du ikke svar på det du lurer på?