Kraftig vekst innen videreutdanning i etterforskning

Politihøgskolens videreutdanninger har totalt ca 3000 studenter hvert år. Av disse velger ca 2000 å videreutdanne seg innen etterforskning. Etterforskning har til sammen over 60 ulike studier, men ikke alle gjennomføres hvert studieår. Studiene blir gjennomført i Kongsvinger, Stavern, Oslo - og som fullt ut nettbaserte studieløp.

BYGGER OPP: Seksjonsleder Dag Sveaas kan tilby en stadig økende portefølje – og gjennomføring – av etterforskningsutdanninger. Foto. Bent-Håkon Hillestad

Det er mange som gjennomfører den grunnleggende videreutdanningen innen etterforskning (VEF). Studiet, som hadde en forsiktig oppstart fra 2011, tilbys både til politi og påtalemyndigheten. Det har vært en betydelig utvikling både innenfor faglig kvalitet og gjennomstrømning de senere årene. Fra 24 studenter i året i «generell etterforskning» har studiet videreutdanning i etterforskning i 2022-2023 totalt 12 gjennomføringer. Dette utgjør ca 300 studenter på ett år.

Dag Sveaas er seksjonsleder for videreutdanningene innenfor etterforskning ved Politihøgskolen og forteller at Politihøgskolen har utdannet instruktører i etterforsking til politidistriktene. I fellesskap med disse sikres gjennomføring av studiet lokalt – dette med samme krav til faglig standard og eksamen. Dette gir en helt annen kapasitet og bidrar til å heve kvaliteten på etterforskning i etaten.

Han utdyper:
- Videreutdanning i etterforskning har som mål å være praksisnært og å tilby en større gjennomstrømning av studenter, da dette er ansett som et studium som vil gi en verdifull grunnleggende forståelse og metodekunnskap innen etterforskning.

Ledelse av etterforskning

Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet tiltak nr 16 handler om tilgjengelig etterforskningsledelse. Både påtale- og politi-faglig etterforskningsledelse er viktig for å sikre at enhver etterforskning gjennomføres i tråd med de krav om kvalitet som foreligger.

- Politihøgskolen har nå revidert studiet i funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere og ser frem til at 60 studenter tar fatt på studiet fra våren 2023. Dette vil gi et løft for ønsket kompetanse innenfor ledelse av etterforskning.

Politihøgskolen har videre utviklet et studium i ledelse av etterforskning av kriser og ekstraordinære hendelser:

- Dette er et nytt studium, en påbygning av funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere. Studiet vil gi kompetanse i ledelse av etterforskning av kriser og ekstraordinære hendelser, med vekt på samhandling med andre virksomhetsområder. Ambisjonen for høgskolen er at vi skal ha studiestart vår 2024.

Se studieplaner og få informasjon om gjennomføring på politihogskolen.no