Nytt studium: Introduksjon til digitale spor

Ved Politihøgskolen er det nå utviklet ett nytt studium innen porteføljen Nordic Computer Forensic Ivestigators (NCFI). Studiet Introduction to Digital Policing er en introduksjon til hvordan jobbe med å bruke digitale spor inn i etterforskningen.

Foto: Ragnhild Vikestrand, Vest politidistrikt

Arbeidet med det nye studium er et samarbeidsprosjekt, og fagansvarlig Odd Arve Solvåg ved Politihøgskolen utdyper innhold og målsettinger. 

- Primære målgrupper er etterforskere, etterforskningsledere og påtaleansvarlig på sak. Utover det er dette studiet svært god egnet for alle som driver med etterforskning. Tilbudet er helt nettbasert, gir fem studiepoeng, med flervalgeksamen, som vurderes bestått/ikke bestått.

Tanken er at dette tilbudet skal sikre grunnleggende kunnskap hos så mange som mulig, innen et fagfelt med stadig større betydning. Så har NCFI porteføljen flere utdypende studiemuligheter, som kanskje kan tiltrekke seg økt interesse gjennom denne introduksjonen.   

Politiperson holder mobiltelefon. Foto: Ragnhild Vikestrand, Vest politidistrikt

Det nye studiet er bygget opp rundt seks temaer. 

Studiets innhold er har fokus på å gi disse en bedre forståelse og innsikt i hva digitale spor er, hvor de finnes og hvilken verdi de kan han når de benyttes i etterforskningen. Det er seks temaer som blir berørt:

  1. Introduksjon til digitalt politiarbeid, som beskriver en overordnet prosess og setter fagområdet inn i den etterforskningsprosessen som vi kjenner.
  2. Åsted, forberedelser, lokalisering og ivaretagelse av funn, prinsipper
  3. Sikring av innhold, metoder, kompetanse krav, hvem gjør hva og hvorfor
  4. Prosessering, forberedelser til å klargjøre beslag til gjennomgang
  5. Analyser, forskjellige analyser, hvem gjøre hva - og hvilken kompetanse det er behov for.
  6. Rapporter og evaluering

De som ønsker studiet søker på vanlig måte innen 15 oktober.
OBS! på eventuelle lokale frister.  Det kreves ikke innstilling fra leder, men søker bør avklare med sin nærmeste leder i forhold til tidsbruk.

Her er link til studieplan og pensum