Kick off for beredskap og samvirke

Den 23.januar 2023 startet 18 studenter fra nød- og beredskapsaktørene på Politihøgskolen (PHS), klare for det første samvirkestudiet ved høgskolen. Studiet er det første av tre samvirkestudier som er vedtatt skal gjennomføres ved PHS fra 2023.

TETT PÅ: Statsråd Emilie Enger Mehl hilste de nye studiene velkommen, og får her en innføring i oversikt over aktører og samhandling av prosjektleder Bjørn Danielsen ved Politihøgskolen. Foto: Runar Kvernen

Dette er det første tverretatlige studiet ut under overskriften «Samvirke». Studiet som starter denne uka blir forkortet SAMVI-ØVE. Og har det litt lengre navnet «Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene».

Kick off ble behørig markert i biblioteket ved høgskolen på Majorstua 24. januar, med studentene, representanter fra ulike etater, øvrige aktører og politisk nivå. Statsråd Emilie Enger Mehl deltok på åpningen.  

Teori omsatt til praksis

- For å kunne håndtere det økende behovet for opplæring samfunnet og nødetatene krever, er det viktig at nød- og beredskapsaktørene har kompetanse innen undervisning, trening og øvelse, sier prosjektleder Bjørn Danielsen.

Behovet for felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene har vært omtalt i flere stortingsmeldinger og evalueringsrapporter, og var ett av oppfølgingstiltakene etter 22.juli-evalueringen.

Felles utdanninger

Utdanningene skal forberede studentene på reelle instruksjons- og undervisningssituasjoner, og skal bidra til at de blir reflekterte tilretteleggere for læring. Det blir lagt vekt på at de skal brukt teori i praktiske situasjoner og man skal kunne veilede og vurdere ulike undervisningsøvelser.

Her er utdanningstilbudene ved PHS innen samvirke   

De ulike etatene har flere utdanningstilbud innen lignende tema, men et viktig læringsutbytte er at deltakere fra de ulike etatene deler kunnskap og ferdigheter, og forstår viktigheten av samvirke, understreker Danielsen.

Bildet viser Emilie Enger Mehl, Norges justisminister, sammen med en ung kvinne i brannmann-uniform. Begge ser i kameraet og smiler.

MØTE MED STUDENT: Statsråden i samtale med student Ingunn Selvåg fra Oslo Brann- og redningsetat. Foto: Runar Kvernen  

Ledelse og krisekommunikasjon

De 18 studieplassene til det første studiet er fordelt mellom ansatte i politiet, brann- og redning, helse, Forsvaret, frivillige og andre private og offentlige beredskapsaktører. I alt søkte 500 personer til det første studiet, men fra høsten er det nye muligheter.

Det er nå lyst ut i alt tre utdanninger, medregnet SAMVI-ØVE: De to øvrige er Felles utdanning i samvirkeledelse og Felles utdanning i krisekommunikasjon. Søknadsfrist for disse to siste er 1.mars.

- Vi har hatt arbeidsgrupper med representanter fra alle etatene, og ser veldig fram til å endelig komme i gang. Dersom disse pilotene blir tatt godt imot, håper vi å kunne utvide tilbudet, avslutter Bjørn Danielsen.