Politiets registre (PolReg)

Vi er et nettverk og møtepunkt mellom forskere fra ulike institusjoner samt mellom forskere og praktikere som benytter politiregistre som datamateriale i sitt arbeid. Forskergruppen ønsker å styrke tverrfaglig og tverretatlig samarbeid på et felt som vil bidra til kunnskap og kunnskapsutvikling med relevans for politiet, politivitenskap og det kriminalpolitiske feltet.

Dette forsker vi på

Politiet har en rekke registre, eksempelvis STRASAK, BL, eDNA, PO, Indicia, AFIS og AGENT, som inneholder data som er en spennende og relativt uutnyttet kilde til forskning. Data fra disse registrene kan bidra til å åpne "svarte bokser", områder man mangler systematisert kunnskap om, og dermed bidra til viktig innsikt i politipraksiser som er avgjørende for utvikling av organisatorisk læring og kunnskapsproduksjon. Å videreutvikle denne muligheten vil være å fortsette det metodiske nybrottsarbeidet innen politivitenskap som noen prosjekter ved Politihøgskolen allerede har begynt.

Medlemmer av forskergruppen

Johanne Yttri Dahl (leder), Politihøgskolen
Annelise Østby, Politidirektoratet
Annette Vestby, Politihøgskolen
Annica Allvin, Politihøgskolen
Benedicte Berntsen, Politihøgskolen
Bjørnar Kjenn, Oslo politidistrikt
Christina Hofseth, Oslo politidistrikt
Elisabeth Larsen, Politidirektoratet
Heidi Fischer Bjelland, Kripos
Heidi Mork Lomell, Politihøgskolen/Universitetet i Oslo
Helene O. I. Gundhus, Politihøgskolen/Universitetet i Oslo
Jenny Maria Lundgaard, Politihøgskolen
Jostein Hamberg, Politidirektoratet
Kristin Hellesø-Knutsen, Politidirektoratet
Lars Roar Frøyland, OsloMet
Lillian Bøylestad, Universitetet i Oslo
Linda Ferrante, Folkehelseinstituttet
Maja Feng Mikalsen, Politihøgskolen
Marianne Sætre, Oslo politidistrikt
Marie-Louise Damen, Politihøgskolen
Marius Kvithyld, Oslo politidistrikt
Nina Jon, Politihøgskolen
Pernille E. Skjevrak, Barne- og familiedepartementet
Stian Lid, NIBR/OsloMet
Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
Siv Runhovde, Politihøgskolen
Sverre Flaaten, Politihøgskolen
Torbjørn Skardhammar, Universitetet i Oslo
Torstein Eidet, Politihøgskolen

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om det vi forsker på, eller har du lyst til å opprette et samarbeid, kontakt leder Johanne Yttri Dahl på e-post: johanne.yttri.dahl@phs.no.