Politihøgskolen tildelt Unge forskertalenter prosjekt

I februar søkte Politihøgskolen om Unge forskertalenter-prosjekt hos Norges Forskningsråd. Prosjektet Investigating Contested Theories on Extreme-Right Terrorism konkurrerte med 540 prosjekter og er ett av 55 innvilgede. Bevilgningen fra Forskningsrådet til prosjektet er på 8 millioner NOK.

Programmet Unge forskertalenter skal gi forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Jacob Aasland Ravndal er prosjektleder for prosjektet og vil ansettes ved forskningsavdelingen i prosjektperioden på fire år. I tillegg til ham vil det ansettes to stipendiater i prosjektet, den ene i forskningsavdelingen og den andre på C-Rex.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid med C-Rex og har også samarbeidspartnere fra USA, Danmark, Nederland og Tyskland. Prosjektets arbeidsspråk er engelsk. Prosjektet skal undersøke hvordan politisk vold formes av skiftende politiske klima, med fokus på høyreekstrem terrorisme. Temaet er svært aktuelt og understøtter Politihøgskolens forskningsmål.

Avdelingsleder på forskningsavdelingen, Lene Bomann-Larsen, er svært fornøyd med tildelingen.

"Vi er veldig stolte over å knytte til oss Jacob, som er en av de fremste forskerne vi har på denne tematikken, og glade for at vi nå får muligheten til å bygge et sterkere fagmiljø på PHS rundt radikalisering og voldelig ekstremisme – i tett samarbeid med C-REX og de internasjonale partnerne", sier hun.

Den kommende prosjektlederen gleder seg til å starte på Politihøgskolen.

(Foto: Jacob Aasland Ravndal, Copyright UiO)

«Jeg ser veldig fram til å komme til dere», sier Jacob Aasland Ravndal, som for tiden er postdoktor på C-REX/Institutt for Statsvitenskap ved UiO.

Tildelingen viser at Politihøgskolens satsning på å søke eksternfinansierte midler og styrking av forskningsadministrasjonen bærer frukter.