Shaping migrants as threats: Multilayered discretion, criminalization, and risk assessment tools

Helene O. I. Gundhus har skrevet artikkelen "Shaping migrants as threats: Multilayered discretion, criminalization, and risk assessment tools". Artikkelen ble publisert i tidsskriftet "International Journal for Crime, Justice and Social Democracy" i 2021.

Forfatter Helene Gundhus. Foto: Politihøgskolen

Operasjon Migrant ble initiert av norsk politi etter den såkalte migrasjonskrisen i Europa i 2015. Et av de sentrale målene var å forutse utfordringer knyttet til fremtidig kriminalitet, for å sette inn kriminalitetsforebyggende tiltak.

Ved å trekke på forskning om risiko- og trusselvurderinger som en form for makt, belyser artikkelen hvordan risikokategorier distribueres og oversettes i en transnasjonal sammenheng hvor migrasjon polisieres som potensiell kriminalitet.

I artikkelen undersøkes indikatorene som risikovurderingene baserer seg på og tiltakene som er tatt i bruk. Artikkelen viser hvordan utlendingskontroll blir et tiltak innenfor kriminalitetsforebygging, og at skjønnsmessig praksis bidrar til å gjøre innvandrere generelt til gjenstand for rettshåndhevelse og politi.

Ved å anvende begrepet fortolkende fleksibilitet (Collins 1981), identifiserer jeg ulike trinn i oversettelseskjeden, for å utforske spranget fra å avdekke potensielt kriminelle asylsøkere til å rette seg mot bredere grupper som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Artikkelen identifiserer forhold som påvirker hvordan politiarbeid, teknologier og migranter «samkonstrueres» i en kjede av forhandlinger og oversettelser, som forsterker synet på migranter som risikable og kriminelle.

Les artikkelen i PIA