Objektivitet og empati i avhør av fornærmede

Kristina Kepinska Jakobsen disputerte 22. juni med sin avhandling 'Objektivitet og empati i avhør av fornærmede - en kvalitativ undersøkelse av norske politiavhør'.

Bilde av Kristina Kepinska Jakobsen
Kristina Kepinska Jakobsen

Formålet med politiavhør er å innhente pålitelig informasjon og politiet skal etterleve kravet om objektivitet i dette arbeidet. Samtidig er et avhør et møte mellom to personer og i politiets avhørsopplæring vektlegges det derfor at etterforskere skal skape kontakt med og utvise empati overfor avhørte.

Avhandlingens resultater peker på at etterforskere kan oppleve en rekke dilemmaer mellom å forene kravet til objektivitet med kravet til empati når de avhører fornærmede.

I de tre empiriske artiklene har Jakobsen og hennes medforfattere analysert hvordan etterforskerne forstår deres rolle og hvordan de praktiserer de to begrepene.

Flere etterforskere beskrev seg selv som objektive informasjonsinnhentere, og fortalte at deres primære oppgave var å innhente pålitelig informasjon. Samtidig ønsket de å være medmennesker og utvise empati. En måte å håndtere dilemmaene mellom de to forståelser er en faseinndelt støtte, hvor avhører kan være et `empatisk medmenneske´ i starten og på slutten av et avhør, og `objektiv informasjons-innhenter´, når avhørte forteller om selve hendelsen som etterforskes.

Resultatene viser at etterforskernes praktisering av objektivitet kan begrense deres mulighet til å kommentere det den fornærmede forteller. Det kan gjøre at etterforskerne i noen tilfeller virker distanserte under avhør. Samtidig ønsker de å utvise empati for den fornærmede, og det er mange eksempler på at etterforskerne viser forståelse og interesse for den avhørte.

Publikasjonsliste

Avhandlingen består av et bokkapittel og tre empiriske artikler. Disse er ikke inkludert i avhandlingen på grunn av utgivers restriksjoner.

  • Artikkel 1: Jakobsen, K. K., Langballe, Å. & Schultz, J.-H. (2017)1. Trauma-exposed young victims: Possibilities and constraints for providing trauma support within the investigative interview. Psychology, Crime & Law, 23(5), 427–444.
    Les artikkelen 'Trauma-exposed young victims her
  • Artikkel 2: Jakobsen, K. K., Stridbeck, U. & Langballe, Å. (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i Norge. Tidsskrift for strafferett, 18(2), 74–101.
    Les forfatterens versjon av artikkelen 'Objektivitet i avhør' her
  • Artikkel 3: Jakobsen, K. K. (2019). Empathy in investigative interviews of victims: How to understand it, how to measure it, and how to do it? Police practise and research.
    Les artikkelen 'Empathy in investigative interviews of victims' her
  • Bokkapitlet: Jakobsen, K.K. (2021). Falske anmeldelser – eller vanskelige sager? T. Søberg, T. Baumbach L. & K. Minke (Red.), Voldtægssagen – Retssystemet akilleshæl: Teori og praksis. Djøf Forlag.

Les avhandlingens kappe i PIA