For jurister i politiet

Vi gjennomgår og reviderer for tiden alle utdanninger for jurister i politiet. Av denne grunn er det flere av utdanningene som ikke vil gjennomføres i det kommende studieåret. Se mer informasjon under hver utdanning. Utdanningene gir jurister i politiet utdanning innen etterforskningsledelse, påtaleavgjørelser og iretteføring av straffesaker. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.