Løft for nye påtalejurister godt i gang

Mandag 5. september møttes det første kullet på Politihøgskolen. En ny utdanning erstatter dagens ordning med ulike opplæringstiltak for nyansatte påtalejurister, og er et vilkår for å oppnå utvidet påtalekompetanse.

LEDER AN: Inger Sofie Mysen Conradsen (t.v.) og Elisabeth Dobbe, for anledningen på samling ved Politihøgskolen i Oslo, leder an i oppstarten av den nye utdanningen for påtalejurister. Foto: Terje Nedrebø Michelsen

Studiet er obligatorisk, og en del av et treårig utdanningsløp som er i utvikling. Politihøgskolen har ansvar for utdanningene, i tett samarbeid med flere viktige aktører. Temaene for det studiet er etatskunnskap, rolleforståelse, etterforskning, påtalefaglig etterforskningsledelse, straffesaksbehandling og aktorrollen.

Det nye utdanningsløpet ble behørig presentert i mars, med både bakgrunn og ambisjoner. Inngangen var at dette er tidenes satsning for å løfte påtalekompetansen i politiet.

Det første opptaket legger opp til en resolutt gjennomføring av studiet i løpet av høsten. Begrunnelsen er behovene for utvidet påtalekompetanse hos både politidistriktene og påtalemyndigheten. Så vil det bli en vurdering av gjennomføringstid over to semestre for de neste kullene,
Høgskolelektorene Inger Sofie Mysen Conradsen og Elisabeth Dobbe, begge til daglig basert i Stavern, har nå rollene som fagansvarlige for den nye utdanningen.

- Vi har gledet oss stort til å møte de første studentene! Vi har høye ambisjoner til innholdet og kvaliteten på studiet. Svært mange dyktige fagpersoner bidrar til kompetanseutvikling for den enkelte student. Vi setter krav til at studentene skal oppleve en sammenheng i studiet, og at det både utfordrer og engasjerer, sier Conradsen.

Og dette utdypes av kollega Dobbe:
- Samlingene er lagt opp med høy grad av studentaktivitet for best mulig læring. Det forventes at alle bidrar aktivt på samlingene gjennom gruppearbeid, stiller spørsmål, reflekterer og deler egne erfaringer i et godt læringsmiljø. Det er også nettstudier underveis, og samlingene foregår både i Oslo og Stavern, understreker hun.

Det er stor etterspørsel, og det er derfor tatt opp cirka 60 studenter denne høsten.

Neste søknadsfrist for oppstart våren 2023 er 15. oktober.

Her er link til studiet og praktisk info rundt opptak.