Vil du bli sensor ved Bachelor avdelingene?

På denne siden finner du den generelle informasjonen du har behov for når du skal søke om å bli godkjent som ekstern sensor ved bachelor utdanning. 

Her finner du informasjon om prosessen for å bli oppnevnt som ekstern sensor ved bachelor utdanning, retningslinjer for eksterne sensorer og retningslinjer for honorering av eksterne sensorer

For deg som vil bli sensor