Utsikter til jobb og karriere

Med en bachelorgrad fra Politihøgskolen har du mange karrieremuligheter i politiet. Om det er lett eller vanskelig å få jobb etter utdanningen, varierer fra år til år og avhenger av politidistriktenes økonomi og behov.

Får jeg jobb?

Statistikken viser at de fleste får fast jobb etter hvert. Men det kan ta tid å få fast stilling, og du må regne med å starte med et vikariat.

Politidirektoratet fører egne oversikter over hvor mange nyutdannede fra Politihøgskolen som får jobb i etaten og når. 

Tallene per 31.12.2022 viste:

  • 86% av dem som gikk ut med vitnemål i juni 2022, hadde politijobb desember samme år.
  • Av dem som gikk ut av Politihøgskolen året før, hadde 90% politijobb i august 2022. 60% av disse hadde fast jobb.
  • Etter tre år har nesten 80% av dem med politiutdanning fast stilling i politiet.

Tallene vil bli oppdatert hvert kvartal. Hele bemanningsstatistikken finner du på politiet.no