25. juni-utvalget

Her finner du mandatet til utvalget som evaluerer hendelsene i Oslo 25. juni. Du kan også sende innspill til utvalget.

Mandat for arbeidet

Utvalget er blitt bedt om å evaluere informasjonsdeling og samhandling mellom politiet og PST, internt i politiet, samt informasjonsdeling mellom politiet og helsevesenet inklusive psykisk helsevern. Videre er utvalget bedt om å evaluere vurderinger og tiltak som ble gjort i forkant av hendelsen av gjerningspersonens kapasitet og intensjon til å gjennomføre voldelige handlinger, av politiet og av PST, og i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen. 

Utvalget er også bedt om å evaluere politiets håndtering fra første melding om hendelsen til operativ håndtering var avsluttet. Evalueringen skal omfatte politiets samhandling med andre relevante aktører som PST, helsevesenet, nasjonale beredskapsressurser og internt i Oslo politidistrikt, herunder varsling, og etablering av en felles situasjonsforståelse mellom PST og politiet- og politiets tiltak i akuttfasen. I tillegg ber mandatet om at utvalget skal evaluere politiets og PSTs kommunikasjon i tiden etter hendelsen, herunder kommunikasjonen knyttet til gjennomføring av arrangementer.

Last ned hele mandatet (100 kB pdf).

Utvalgets sammensetning

Utvalget som har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen vil være ledet av førsteamanuensis Pia Therese Jansen ved Forsvarets Høgskole. Øvrige utvalgsmedlemmer er:

  • Christoffer Conrad Eriksen: Professor ved Universitet i Oslo
  • Jacob Aa Ravndal: Førsteamanuensis ved Politihøgskolen.
  • Gisle Skoglund: Politiinspektør ved Politihøgskolen.
  • Siren Hoven: Psykiater og avdelingsleder ved Universitetssykehuset i Nord Norge.
  • Christina Lill Rolfheim-Bye: Kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet.
  • Anders Løberg: Brann- og redningssjef Asker og Bærum brann og redning IKS.

Har du innspill eller refleksjoner du vil dele med utvalget?

Utvalget ønsker å motta innspill fra organisasjoner og publikum, som kan være til nytte for utvalgets arbeid. Merk at innspillene bør være relevante i henhold til utvalgets mandat. Rapporten vil ferdigstilles 24.april, og vi ber om innspill i god tid før dette slik at utvalget skal kunne nyttiggjøre seg av disse.

Innspillene kan sendes til 25.juni@evalueringsutvalg.no.

Utvalget takker for alle bidrag.